Met Klik voor Teletolk is uw organisatie optimaal bereikbaar voor dove en slechthorende mensen en mensen met een spraakbeperking.

Bel-met-Teletolk_button_miniDeze dienst activeert u door de digitale “Bel met Teletolk” knop toe te voegen aan uw website. Doven en slechthorenden kunnen door een klik op uw website bellen met uw organisatie zonder dat u iets hoeft te wijzigen aan uw eigen interne organisatie. Gesprekken komen via een professionele gebarentolk of tekstbemiddelaar van KPN Teletolk binnen op uw receptie of uw klantcontactcentrum net zoals alle andere telefoongesprekken.

An_kort01b_350

Klik voor Teletolk in actie.

Webpagina met als voorbeeld van de gemeente Utrecht. Links onderaan de pagina is een blauwe met witte knop te zien met de naam "Bel met Teletolk". Deze knop opent dan een webpagina van Klik voor Teletolk.
De contact pagina van uw website bevat een knop “Bel met Teletolk” of een andere link voor Dove en slechthorende bezoekers om te kunnen bellen met uw organisatie of bedrijf.
De Klik voor Teletolk pagina laat de logo zien van de organisatie of bedrijf. In dit geval als voorbeeld die van de gemeente Ede. De openingstijden van de teletolk dienst zijn weergegeven. Er zijn 2 knoppen zichtbaar, NGT om met de gebaren tolk in contact te komen en RTT om met de tekst bemiddelingsdienst in contact te komen. Klikken op deze knoppen activeert de web telefoon.
De bezoeker wordt dan doorgestuurd naar onze Klik voor Teletolk belportaal. De dove of slechthorende bezoeker kiest op deze pagina hoe er contact gemaakt kan worden met uw bedrijf of organisatie. De NGT knop belt met een gebarentolk van KPNTeletolk en de RTT knop belt met de tekst bemiddelaar van KPNTeletolk.
Deze pagina bevat een logo top links en een bel knop top rechts. Het midden van het scherm is gevuld met je eigen video zoals de webcamera het ziet.
Dit is het scherm van de video webtelefoon wanneer er voor NGT is gekozen. De bezoeker ziet zijn of haar eigen beeld in het videoscherm. Om te verbinden met uw bedrijf of organisatie klikt de bezoeker op de groene “Bellen” knop.

Het scherm laat in het midden een kleine scherm met je eigen video en groot scherm de gebarentolk. Rechtsboven is de rode "Ophangen" knop en daaronder de tekst van de tolk om tekstuale informatie te geven naast
Er wordt een beeld verbinding gemaakt met KPNTeletolk en met het spraak nummer van uw bedrijf of organisatie. Volautomatisch. Uw medewerkers kunnen nu direct spraakbellen met de dove of slechthorende bezoeker en KPNTeletolk tolkt het gesprek. Zo is er geen verschil tussen bellen met een dove of slechthorende bezoeker en een horende bezoeker.

Ongeveer 10% van de bevolking kan niet (goed) bellen

Sommige mensen kunnen alleen een telefoongesprek voeren als zij zelf gebarentaal of tekst kunnen gebruiken. Een groot deel van de doven en slechthorenden kan wel zelf spreken, maar heeft tekstcommunicatie nodig om de telefonische gesprekspartner te verstaan. In totaal hebben we het in NL over meer dan een half miljoen mensen die hulpmiddelen nodig hebben bij (tele)communicatie.

Voorbeelden van websites

Bel-met-Teletolk_button_miniDeze websites laten zien op welke manier de digitale “Bel met Teletolk” knop op de contactpagina’s geplaatst kunnen worden.

demo-websites-screenshot

Overzicht paketten

Standaard

Neem contact op met ons voor meer informatie en de kosten.

 • Gebruik en licentie Klik voor Teletolk portaal
 • Support aan bellers van Klik voor Teletolk
 • Bel met Teletolk knop voor op uw website
 • Uw bedrijfslogo op de Klik voor Teletolk portaal
 • kruis
 • kruis
 • kruis

Corporate

Neem contact op met ons voor meer informatie en de kosten.

 • Gebruik en licentie Klik voor Teletolk portaal
 • Support aan bellers van Klik voor Teletolk
 • Bel met Teletolk knop voor op uw website
 • Uw bedrijfslogo op de Klik voor Teletolk portaal
 • Klik voor Teletolk portaal aangepast aan uw huisstijl kleuren
 • Avatar kleding aangepast aan uw huisstijl kleuren
 • Bedrijfslogo toevoegen aan kleding avatar